วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ราคาสินค้าใหม่

Update ราคาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ ล่าสุด
รายการสินค้า.                                                       ราคา.          ราคาสมาชิก.      คะแนน. PV
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ (ขนาด 330 ml).    1650  บาท.          1320.   บาท.           250 pv
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ. (ขนาด. 60ml).     380   บาท.             305.   บาท.            50 pv
สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).                  500.  บาท.              400.   บาท.            50 pv
สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).        650.  บาท.             520.   บาท.          100 pv
กาแฟโดกุดามิ                                                    560.  บาท.            448.   บาท.             75 pv                                             (ขนาด 15กรัม/ซอง) 20ซอง/1กล่อง.
 ราคาขายเป็นชุด.
 รายการ.                                                          ราคา.            ราคาสมาชิก.            คะแนน
ชุด A
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ                       7100 บาท               5500.  บาท            1000 pv                                              (ขนาด 330 ml).   2ขวด                                                                                                                                                  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ.                                                                                                                                       (ขนาด. 60ml). 10ขวด
ชุดB      
สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).  12 ก้อน.                  6650 บาท         5000 บาท.              1000 pv                                 สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).   1ก้อน
ชุดC
DOKUDAMI  EXTRA. กล่องละ 10 เม็ด.   2กล่อง.            6500 บาท.        5200 บาท.                  1000 pv                             สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).  1ก้อน.
ชุดD
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ (ขนาด 330 ml).   4ขวด.     6600 บาท.        5200.บาท.                 1000 pv
ชุดE
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม YU XING CAO (ขนาด250ml).        6000 บาท.        5000 บาท.               1000 pv                                 2ขวด
ชุดกาแฟโดกุดามิ
                                                                                                        ราคา.           ราคาสมาชิก.        คะแนน pv
 ชุด H
กาแฟโดกุดามิ (ขนาด15กรัม/ซอง) 20ซอง/1กล่อง.    12. กล่อง.        7370 บาท.     5500 บาท.            1000 pv
สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).  1ก้อน
ราคาอาหารเสริมโดกุดามิ
ราคาอาหารเสริมโดกุดามิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น