วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

Update ราคาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ ล่าสุด

                   รายการสินค้า.                                 ราคา.                      ราคาสมาชิก.      คะแนน. PV


ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ (ขนาด 330 ml).                1650  บาท.                1320.   บาท.           250 pv


ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ. (ขนาด. 60ml).                  380   บาท.                  305.   บาท.            50 pv


สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).                             500.  บาท.                  400.   บาท.            50 pv


สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).                 650.  บาท.                  520.   บาท.           100 pv


กาแฟโดกุดามิ (ขนาด 15กรัม/ซอง) 20ซอง/1กล่อง.          560.  บาท.                  448.   บาท.             75 pv


ราคาขายเป็นชุด.  

                       รายการ.                                         ราคา.            ราคาสมาชิก.            คะแนน
ชุด A 
   ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ (ขนาด 330 ml).   2ขวด        7100 บาท          5500.  บาท            1000 pv
   ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ. (ขนาด. 60ml). 10ขวด


ชุดB
   สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).  12 ก้อน.                 6650 บาท         5000 บาท.              1000 pv     
   สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).   1ก้อน
           

ชุดC
     DOKUDAMI  EXTRA. กล่องละ 10 เม็ด.   2กล่อง.       6500 บาท.        5200 บาท.              1000 pv
     สบู่ล้างหน้า โดกุดามิ (ขนาด100กรัม).  1ก้อน.


ชุดD
     ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ (ขนาด 330 ml).   4ขวด.    6600 บาท.        5200.บาท.              1000 pv


ชุดE
     ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม YU XING CAO (ขนาด250ml).    6000 บาท.        5000 บาท.               1000 pv
     2ขวด


ชุดกาแฟโดกุดามิ
                                                                               ราคา.      ราคาสมาชิก.        คะแนน pv

ชุด H
กาแฟโดกุดามิ (ขนาด15กรัม/ซอง) 20ซอง/1กล่อง.    12. กล่อง.        7370 บาท.     5500 บาท.            1000 pv
สบู่ล้างหน้า YU XING CAO (ขนาด100กรัม).  1ก้อน