วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดวิสัยทัศน์ "อัศวิน วัฒนปราโมทย์ "

เปิดวิสัยทัศน์ "อัศวิน  วัฒนปราโมทย์ "
กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ  บริษัท โดกุดามิ เอเซีย จำกัด
เอกบุรุษแห่งวงการสมุนไพรไทย  ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินภูมิปัญญาคนไทย
ด้วยเป้าหมายการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ สุขภาพคนไทย และคนทั่วโลก
รวมทั้งความยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลกให้กับปรเทศไทย


                 
                  สองมือของคนชื่อ "อัศวิน  วัฒนปราโมทย์ " บุรุษผู้เคยมีอาชีพสื่อสารมวลชน แต่วันนี้ชื่อของ"อัศวิน วัฒนปราโมทย์"  ชื่อของ  "บริษัท โดกุดามิ เอเซีย จำกัด"  และชื่อของโรงงานผลิต  "โพรแลค"  ที่ภาคเหนือของประเทศไทย   ทั้งหมดเกิดจากมันสมอง   เขาปั้นทุกแบรนด์  ขึ้นมาเพื่อประเทศไทย และชาวโลก

                 "อัศวิน"   ในฐานะที่ทำธุรกิจอยู่ในแวดวงระบบขายตรง   เล่าให้ฟังว่าวันนี้มันแตกต่าง กว่าเมื่อหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา   เพราะโลกมันแคบลงด้วยระบบการสือสารข้อมูล  ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้หลากหลายทาง  อะไรที่เคลือบแคลงก็แสวงหาข้อมูล   ข้อเท็จจริงได้ง่ายขึ้น การทำธุรกิจระบบขายตรงจึงเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น  เพราะใครจะมาหลอกลวง  ผู้บริโภคเหมือนเดินนั้นมันไม่ง่าย