วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะเร็งเต้านม


มะเร็งเต้านม
ในหญิงไทย มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด พบบ่อยในช่วงอายุ 45-50 ปี
สาเหตุ
สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นได้แก่
1.         มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง
2.         ไม่มีลูกหรือลูกคนแรกหลังอายุ 30 ปี
3.         ช่วงอายุการมีประจำเดือนนาน
4.         มีการใช้โฮร์โมนเพศหญิงนาน
5.         อ้วน
6.         ดื่มแอลกอฮอล์มาก
7.         และอีกหลายสาเหตุ
อาการ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่อ พบก้อนในเต้านม
การวินิจฉัย
หนังจากแพทย์ตรวจพบก้อนแล้ว จะพิจารณาทำการตรวจเพิ่มดังนี้
-        X-ray เต้านม และ อัลตราชาวด์
-        ใช้เข็มเจาะก้อนเพื่อดูเซลล์ การใช้เข็มเจาะตัดเนื้อจากก้อน
-        การผ่าตัดเพื่อนำก้อนออก
การรักษา
1.         การผ่าตัด มีสองวิธีที่สำคัญคือ
1.1                       ผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้ และเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก
1.2                       ผ่าตัดแบบตัดเต้านม ออกทั้งหมด และเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก
2.         การฉายรังสี
2.1                       หากผ่าตัด แบบสงวนเต้านมไว้ มีความจำเป็นต้องฉายรังสีต่อ
2.2                       หากผ่าตัดแบบตัดเต้านมออกทั้งหมดและเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกจะต้องฉายแสงรังสีหลังผ่าตัด ในกรณีก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ มีการกระจายของเซลล์มะเร็ง
3.         การใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบำบัด โดยทั่วไปหากก้อนมะเร็งโตกว่า 1ซม. มะเร็งแพร่การกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้ว
การป้องกัน
1.         สตรีทุกท่านควรตรวจเต้านมของตนเองเป็นประจำทุกเดือนควรได้รับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราวเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและการรักษา
2.         ในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจ x-ray เต้านม (Mammogram)  ปีละ 1 ครั้งที่มา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น