วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรพลูคาวโดกุดามิ

ในหนึ่งวันจะมีกี่ฤดู Dokudami ก็เอาอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้นกัน ด้วยสมุนไพรพลูคาว “โดกุดามิ”

โรงงาน โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด


แอดมินแวะเยี่ยมชมโรงงาน โพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานที่เป็นผู้นำในเรื่องการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย ภายใต้แบรนโดกุดามิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิด ปลอดสารเคมี ตั้งแต่การปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตเอง ชีวภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินจนถึงระบบการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ดำเนินการเองทั้งหมด เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพว่าปลอดภัยอย่างแท้จริง