วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

มะเร็งเต้านม คุณสีไพร ภิญโญดม


คุณสีไพร ภิญโญดม พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งหนึ่ง เป็นผู้เคราะห์ร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม

วีดีโอโดกุดามิเอเชียกับผู้ป่วย HIV ที่โรงพยาบาลปลาปาก


โดกุดามิเอเชีย กับเชื้อร้าย HIV ที่โรงพยาบาลปลาปาก