วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาใหม่โปรโมชั่นใหม่ 1800 บาท

โดกุดามิ 330 ml  1 ขวด
โดกุดามิ 60   ml   2ขวด
ในราคา 2320 เราไม่ขาย เราขายเพียง 1800 บาท พร้อมเป็นสมาชิก
***หมายเหตุราคายังไม่ร่วมค่าจัดส่ง