วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความรู้เรื่องไวรัส

คุณสมบัติที่สำคัญของไวรัสมีดังนี้

- ไวรัสมีกรดนิวคลีอิกเพียงชนิดเดียวเป็น DNA หรือ RNA

- ไวรัสมีขนาดเล็กมาก (20-300 nanometer) จนสามารถหลุดรอดผ่านเครื่องกรองที่ใช้กรองแบคทีเรียได้ ในสมัยก่อนเรียกไวรัสว่าเป็น filterable agents การดูรูปร่างของไวรัสต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนจะใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่ได้

ไวรัสมีการเพิ่มจำนวนเฉพาะในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นจึงจัดไวรัสเป็น obligate intracellular parasite และ กลไกของไวรัสในการเพิ่มจำนวนที่เรียกว่า replication ก็แตกต่างจากการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ชนิดอื่นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะไวรัสมีโครงสร้างและส่วนประกอบแบบง่ายๆ ไม่มีเมตาโบลิซึมและ organell ต่างๆเช่นไรโบโซมหรือไมโตคอนเดรียของตัวเอง จำเป็นต้องอาศัยการทำงานจากเซลล์โฮสต์ทั้งสิ้น

- ไวรัสไม่ถูกทำลายโดยยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย แต่มีสารอินเตอร์เฟียรอน (Interferon, IFN) และยาหรือสารเคมีที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้

การติดเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนเซลล์โฮสต์ เช่น ทำให้เซลล์ตาย, มีการรวมตัวของเซลล์, หรือทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ (transformation) กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้


โครงสร้างของไวรัส

ไวรัสจัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน ไวรัสที่มีส่วนประกอบครบสมบูรณ์เรียกว่าวิริออน (virion) ซึ่งจะประกอบด้วยแกนกลาง (core) ของกรดนิวคลิอิกซึ่งเป็น RNA หรือ DNA และมีโปรตีนหุ้มล้อมรอบเพื่อป้องกันกรดนิวคลิอิก โปรตีนที่หุ้มนี้เรียกว่าแคพซิด (capsid) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียกว่าแคพโซเมอร์ (capsomer) กรดนิวคลิอิกและโปรตีนที่หุ้มนี้เรียกว่า นิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid)

ในไวรัสบางชนิดจะมีชั้นไขมันหุ้มล้อมรอบ nucleocapsid อีกชั้นหนึ่งเรียกไวรัสพวกนี้ว่า enveloped virus ไวรัสบางชนิดมีเฉพาะ nucleocapsid เท่านั้นเรียกว่า non-enveloped virus หรือ naked virus

ไวรัสที่มี envelope บางชนิดมีปุ่มยื่นออกมาจากชั้น envelope เรียกว่า spike หรือ peplomer ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เกาะกับ receptor บนผิวเซลล์และบางชนิดเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ดี spikeของไวรัสอาจมีคุณสมบัติเป็นสารบางอย่างเช่น เป็นฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinin) หรือเป็นเอ็นซัยม์นิวรามินิเดส(neuraminidase)

โดยทั่วไป naked virus มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า enveloped virus และจะไม่ถูกทำลายด้วยสารละลายไขมัน เช่น ether, alcohol หรือ bile

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)


มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
Foundation of  The Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) (Foundation of  The Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT) ) ได้มอบใบประกาศผล การพิจารณาคัดเลือกโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011" ให้กับ นายอัศวิน วัฒนปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค(ประเทศไทย) จำกัด  ได้พิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์" โดย ฯพณฯ องคมนตรีประธานในพิธี

               และศูนย์ขยายงานบริษัทโดกุดามิเอเชียสาขาอุบลราชธานีขอแสดงความยินดี
            กับคุณอัศวิน วัฒนปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด 

รางวัล International Golden Award For Commercial Prestige 2011
         TRADE  LEADERS CLUB นครแมดริด   ประเทศสเปน  มอบรางวัลเกียรติยศ
  International Golden Award  For  Commercial  Prestige  ประจำปี  2011 ให้แก่บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดกุดามิ) โดยคุณอัศวิน  วัฒนปราโมทย์  กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปรับรางวัล ณ  นครแมดริด  ประเทศสเปน  ในวันที่ 6 มิถุนายน  2554

เนื่องในวาระครบรอบ  40 ปีของการก่อตั้งคลับผู้นำทางการค้า   ในวาระนี้ทางคณะกรรมการคลับผู้นำทางการค้า   ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกผู้ประกอบการ  โดยร่วมกับหอการค้านครแมดริด  ประเทศสเปน  และสมาชิกทั่วโลกจำนวนกว่า 7,000 ราย  จาก 112 ประเทศ เพื่อคัดสรรมอบรางวัล  International Golden Award  For  Commercial  Prestige ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะกิจกรรมได้มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และหรือการบริการที่โดดเด่น

งานรับตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

งานรับตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

งานแถลงข่าว

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ  "ขายตรงแห่งชาติ"

และ

พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2555
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่องเงิน...ที่ท่านปฏิเสธไม่ได้


เงิน  ซื้ออาหารดีรสเลิศได้                     แต่  ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้
เงิน  ซื้อบ้านสวยหลังใหญ่ได้                 แต่  ซื้อความอบอุ่นภายในบ้านไม่ได้
เงิน  ซื้อที่นอนแสนนุ่มสบายได้              แต่  ซื้อการนอนหลับเป็นสุขไม่ได้
เงิน  ซื้ออาวุธสงครามได้                      แต่  ซื้อความสงบสันติไม่ได้
เงิน  ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงได้                   แต่  ซื้อความสวยจีรังไม่ได้
เงิน  ซื้อความรู้ต่างๆได้                         แต่ ซื้อพรสวรรค์ไม่ได้
เงิน  ซื้อปากกากระดาษได้                    แต่  ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงิน  ซื้อความตามใจได้                        แต่  ซื้อความจงรัีกภักดีไม่ได้
เงิน  ซื้อคำประจบคำชมได้                    แต่  ซื้อความจริงใจไม่ได้
เงิน  ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้                    แต่  ซื้อเวลากลับมาไม่ได้
เงิน  ซื้อเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวได้              แต่  ซื้อเพื่อนแท้เพื่อนตายไม่ได้
เงิน  ซื้ออำนาจยิ่งใหญ่ได้                    แต่  ซื้อสติปัญญาไม่ได้
เงิน  ซื้อได้หลายอย่างก็จริง                  แต่  ซื้อชีวิตใครสักคนไว้...ไม่ได้เลย


เงินแม้ซื้อความเติบโตของร่างกายได้ แต่ซื้อการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้
ทางเลือกที่ดีกว่า...โดกุดามิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ