วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โดกุดามิกับโรคมะเร็ง


            มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ่งตัว) อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติจะไม่อยู่ในการควบคุมวัฏจักรการแบ่งตัว รุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจแพร่กระจายไปยังที่อื่น ๆ (การแพร่กระจายของเนื้อร้าย) ลักษณะทั้งสามประการที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของเนื้อร้ายซึ่งต่างจาก เนื้องอก ซึ่งไม่ร้ายแรงเพราะไม่รุกรานหรือแพร่กระจาย และขนาดจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มะเร็งทั้งหมดยกเว้น มะเร็งเม็ดเลือดขาว จะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ    มะเร็งเกิดขึ้นได้โดยสารพันธุกรรมหรือยีนซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป โดยที่ความผิดปกติของสารพันธุกรรมนั้นเป็นผลมาจากสารก่อมะเร็ง อาทิ ยาสูบ ควัน รังสี สารเคมีอย่างอื่น หรือ เชื้อโรค ยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่จำเพาะเจาะจงระหว่างการทำสำเนาของดีเอ็นเอ หรืออาจถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในทุกเซลล์หลังจากคลอด การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมะเร็งนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอย่างอื่นๆ ด้วย

               นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมาเลเซียได้พบว่า ฟักทองสามารถสะกดเซลล์มะเร็งเพราะฟักทองมี “กรดโปรไพโอนิค” กรดนี้ทำให้แป้งเป็นของที่ไม่อาจจะย่อยได้ จึงหมักพวกแบคทีเรียเอาไว้ และบ่อน ทำลายเซลล์มะเร็งให้อ่อนแอ

               นักวิจัยที่อังกฤษ ดร.กิลเลียน รีฟส์ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ศึกษาพบว่าผู้หญิงวัยกลางคนในอังกฤษราว 6,000 คน เป็นมะเร็งมากขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากความอ้วน โดยงานวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างน้ำหนักกับโอกาสเสี่ยงที่เป็นมะเร็งนั้น ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้หญิงด้วย และทางกองทุนวิจัยมะเร็งโลก ผู้ประกาศเตือนว่า ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง ดังต่อไปนี้ คือ มะเร็งมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งที่ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งทรวงอก มะเร็งไขกระดูก มะเร็งที่ตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิ้น และมะเร็งรังไข่

               มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า อัตราการเป็น มะเร็งทรวงอก และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีมากในกลุ่มคนที่ทำงานตอนกลางคืน

               มะเร็งกำเนิดจากเซลล์ร่างกายที่สามารถแบ่งเซลล์ได้วิวัฒนาการจนไม่สามารถควบคุมได้ มีกระบวนการวิวัฒนาการโดยการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนั้นๆทำให้ผลิตเอนไซม์มาสร้างทีโลเมียในเซลล์อย่างไม่หมดสิ้นทำให้เซลล์ไม่สามารถหยุดแบ่งเซลล์ได้ เพิ่มเติม ทีโลเมียเปรียบเหมือนนาฬิกาทีนับถอยหลังไปเรื่อยๆขณะนั้นเซลล์ยังสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปโดยทีโลเมียจะหดสั้นลงเรื่อยๆและเมื่อสายทีโลเมียหมดก็จะทำให้เซลล์หยุดแบ่งตัวทำให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันต้องหยุดเจริญเติบโต แต่ทีโลเมียของเซลล์มะเร็งไม่หดสั้นลงทำให้เติบโตโดยควบคุมหยุดยั้งไม่ได้

มะเร็งในประเทศไทย

               ในพ.ศ. 2549 ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 66,000 ราย โดยในผู้ชายพบ มะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบ มะเร็งปากมดลูก มากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม

อาหารต้านมะเร็ง

               นักวิจัยเชื่อว่า พฤติกรรมการดำรงชีวิตมีสัมพันธ์ต่อปัจจัยความเสี่ยงของโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก นักวิจัยยังเชื่ออีกว่าการ กว่า หกสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรงมะเร็งทั้งหมด อาจจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ถ้าหากยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิต และการพฤติกรรม การกินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้เป็นอย่างมาก อาหารบางประเภท มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้สูงและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ดี เราเรียกอาหารประเภทนี้ว่า อาหารต้านมะเร็ง บร็อคโคลี่, อโวคาโด ,แครอท, และ กะเทียม เป็นหนึ่งในอาหารต้านมะเร็งที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป

สารก่อมะเร็ง

 ตัวอย่างสารก่อมะเร็งในคน ที่สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติยอมรับ 

  สารก่อมะเร็ง
ที่มา 
 ทางได้รับ
 อวัยวะที่เกิดมะเร็ง
ก.ที่ได้จากอาหารหรือยา

1. สารพิษอะฟล่าหรืออะฟล่าท้อกซิน (Aflatoxin) อาหารที่มีราบางชนิดขึ้นที่พบมากได้แก่ ถั่วลิสงบด , ข้าวหมาก, เนย, ถั่วเหลือง ,พริกแห้ง หัวหอมและกระเทียมแห้งที่มีราดำขึ้นกิน, หายใจ

ตับ
2.ไนโตรซามีน( Nitrosamine) 

อาหารที่มีสารไนเตรท ไนไตรท์ปนอยู่มาก เช่น อาหารหมักดองหรือใส่ดินประสิว, แหนม ไส้กรอก ,กุนเชียง, หมูยอ ปลากระป๋อง และเนื้อกระป๋อง ในผักผลไม้ที่ใส่ปุ๋ยไนเตรตมากๆ 
 กิน
 ตับ,ปอด,ลำไส้
 3.ไซโคลฟอส( Cyclophospamind)

ยารักษามะเร็งหรือโรคไตบางชนิด 

กิน ,ฉีด 


กระเพาะปัสสาวะ 

 4.เมลฟาแลน( Melphalan) 
ยารักษามะเร็ง 
กิน ,ฉีด 

อวัยวะสร้างเลือด 
5.ไดเอลธิลสติลเบสตรอล(Diethyl stibestrol) 

ฮอร์โมนที่เติมให้หญิงในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการแท้งบุตร(ขณะนี้เลิกใช้แล้ว) 
 กิน
มดลูกและช่องคลอด
ข.ได้รับจากงานอาชีพ,โรงงานอุตสาหกรรมและหรือปนมาในสิ่งแวดล้อม

1. สารประกอบที่มีสารหนู
( Arsenic compound)


โรงงานที่เกี่ยวข้อง,ยาฆ่าแมลงและวัชพืชบางชนิด,โรงงานกลั่นน้ำมัน

หายใจ,กิน,ผิวหนัง

ผิวหนัง,ปอด,ตับ
2.แอสเบสตอส( Asbestos) 
โรงงานที่ทำสารนี้,โรงทอผ้า,ใยแก้วกันความร้อน,อู่ต่อเรือ 
หายใจ,กิน 
 ปอด,ลำไส้
3.เบนซิดีน (Benzidine) 
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอผ้า.โรงย้อมผ้า 
กิน,หายใจ,ผิวหนัง 

กระเพาะปัสสาวะ 

4.สารเคมีแนฟธิลามีน
( 2-Naphthylamine) 
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอผ้า.โรงย้อมผ้า 
กิน 
กระเพาะปัสสาวะ 
5.สารเคมี NN-Bis( 2-chloroethyl)
-2 Naphthylamine
โรงงานผลิตสี,ผลิตยาง,โรงทอผ้า.โรงย้อมผ้า 
หายใจ,ผิวหนัง,กิน 
กระเพาะปัสสาวะ 
6.สารเคมี
Bis chloromethyl ether 
โรงงานสังเคราะห์สารโพลิเมอร์ สารเคมีดังกล่าว, สาร(พลาสติค ),สารเรซิน
หายใจ 
ปอด 
7.สารเคมี
Chloromethyl-methyl ether

โรงงานสังเคราะห์สารโพลิเมอร์ สารเคมีดังกล่าว, สาร(พลาสติค ),สารเรซิน
 หายใจ
 ปอด
8.แก๊ซมัสตาด
Mustard gas
โรงงานอุตสาหกรรม 
หายใจ 
 ปอด-หลอดเสียง
9.ไวนิล คลอไรด์
( Vinyl chloride)
โรงงานสังเคราะห์พลาสติค( polymer) 
หายใจ,ผิวหนัง 
ตับ-สมอง-ปอด 
10. เขม่า( Soot)
      น้ำมันดิน( tar)
      น้ำมันเครื่อง(Oil)
คนงานปั๊มน้ำมัน,ราดยางถนน,เหมืองแร่หรือถ่านหิน,โรงถลุงแร่,โรงงานกลั่นน้ำมัน,โรงทอผ้า,คนงานคุมเครื่องจักรต่างๆ 

หายใจ,ผิวหนัง 
ปอด-ผิวหนัง 

สมุนไพรพลูคาวกับโรคมะเร็ง

รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ผักคาวตองที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็ง
1.ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity against tumor cell lines)
2.ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Antiieukemic activity)
      
         ในประเทศจีน มีการใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาผงสำหรับรับประทาน ใช้ในการรักษามะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งทางเดินหายใจ รวมไปถึงเนื้องอกในรังไข่(oophoroma)มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม (CN1228310) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาสำหรับรักษามะเร็งปอด(CN1178110) เป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนซึ่งกล่าวว่ามีสรรพคุณในการกำจัดความร้อนและสารพิษ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และใช้รักษามะเร็งหลอดอาหาร(CN1141799) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยารับประทาน สำหรับยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็ง และเพิ่มภูมิต้านทาน (CN1113789) ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาในรูป ointment สำหรับใช้ทาภายนอกรักษาเต้านมอักเสบ และมะเร็งเต้านม(CN109989) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาทั้งในรูปแบบที่ใช้รับประทาน และป็นยาฉีดสำหรับรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร(CN1100951) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาจีนสำหรับรักษามะเร็ง และรักษาอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้รังสีรักษา และเคมีบำบัด(CN1098932) ใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาน้ำรับประทาน รักษาโรคมะเร็งลำไส้ส่วน rectum มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งเต้านม (CN1105246)


โดกุดามิผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตจากผักพลูคาว 99.3%

ภาพผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดกุดามิ

   
                                 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น