วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คณะผู้บริหาร


พลเอก ดร. บัณฑิต พิริยาสัยสันติ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโพรแลค
Gen. Dr. Bundith Piriyasaisanti Ph.D.
Chairman of Board /
Prolac Group

อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
ประธานตุลาการศาลทหาร

                                                         นายอัศวิน วัฒนปราโมทย์
 กรรมการผู้จัดการ
Mr. Aswin Wattanapramote 
   Managing Director    
   Dokudami Asia Co., Ltd.
  Prolac (Thailand) co., Ltd. 
 Northern Pro-biotic Co., Ltdนายแพทย์ สมทรง รักษ์เผ่า 
Dr. Somsong Rugpoa M.D.  MPA.  
 President   Dokudami Asia Co., Ltd.
Former Director Genral: Medical Science Dept.,
 Ministry of Public Health.
อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/กรมควบคุมโรคติดต่อ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โดกุดามิ
เอเซีย จำกัดนายอิศรา นราวุฒิกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
Mr. Issara Narawuthikul  
Vise President  Dokudami Asia Co., Ltd.  

  พลเอกวินัย ทันศรี
 อดีตเจ้ากรมสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
Gen. Vinai Thansri
 ที่ปรึกษาการพัฒนาฟาร์มสมุนไพร


  
รศ. ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุวิศกรรม Asst. Prof. Dr. Sirinda Yunchalad Ph.D.
คณะเทคโนโลยี มหาวิทายาลัยขอนแก่น
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา บริษัท
โพรแลค
(ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการบริหาร

 บริษัท  โดกุดามิ เอเซีย จำกัด นส.มารีนา มาหมื่น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กลุ่มโพรแลค
Ms. Marena Mamaun   Secretary to Board of Director / Prolac Group

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น