วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)


มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
Foundation of  The Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) (Foundation of  The Scientific and Technological Council of Thailand (FSTT) ) ได้มอบใบประกาศผล การพิจารณาคัดเลือกโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011" ให้กับ นายอัศวิน วัฒนปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค(ประเทศไทย) จำกัด  ได้พิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์" โดย ฯพณฯ องคมนตรีประธานในพิธี

               และศูนย์ขยายงานบริษัทโดกุดามิเอเชียสาขาอุบลราชธานีขอแสดงความยินดี
            กับคุณอัศวิน วัฒนปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น