วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่องเงิน...ที่ท่านปฏิเสธไม่ได้


เงิน  ซื้ออาหารดีรสเลิศได้                     แต่  ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้
เงิน  ซื้อบ้านสวยหลังใหญ่ได้                 แต่  ซื้อความอบอุ่นภายในบ้านไม่ได้
เงิน  ซื้อที่นอนแสนนุ่มสบายได้              แต่  ซื้อการนอนหลับเป็นสุขไม่ได้
เงิน  ซื้ออาวุธสงครามได้                      แต่  ซื้อความสงบสันติไม่ได้
เงิน  ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงได้                   แต่  ซื้อความสวยจีรังไม่ได้
เงิน  ซื้อความรู้ต่างๆได้                         แต่ ซื้อพรสวรรค์ไม่ได้
เงิน  ซื้อปากกากระดาษได้                    แต่  ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงิน  ซื้อความตามใจได้                        แต่  ซื้อความจงรัีกภักดีไม่ได้
เงิน  ซื้อคำประจบคำชมได้                    แต่  ซื้อความจริงใจไม่ได้
เงิน  ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้                    แต่  ซื้อเวลากลับมาไม่ได้
เงิน  ซื้อเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวได้              แต่  ซื้อเพื่อนแท้เพื่อนตายไม่ได้
เงิน  ซื้ออำนาจยิ่งใหญ่ได้                    แต่  ซื้อสติปัญญาไม่ได้
เงิน  ซื้อได้หลายอย่างก็จริง                  แต่  ซื้อชีวิตใครสักคนไว้...ไม่ได้เลย


เงินแม้ซื้อความเติบโตของร่างกายได้ แต่ซื้อการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้
ทางเลือกที่ดีกว่า...โดกุดามิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น