วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานรับตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

งานรับตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

งานแถลงข่าว

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ  "ขายตรงแห่งชาติ"

และ

พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น