วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งปากมดลูก
พบมากเป็นอันดับสอง ของมะเร็งในผู้หญิง รองจากมะเร็งเต้านม ในแต่ละปีประเทศไทย มีผู้ป่วยมะเร็ง รายใหม่ประมาณ6,000 คน และเฉลี่ยวันละ 7 คน มะเร็งปากมดลูกพบในผู้หญิงอายุประมาณ  35- 50 ปี
สาเหตุ
1.         จากการติดเชื้อไวรัส เอสพีวี (Humman Papilloma Virus) ชนิด 16 และ 18
2.         ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยการมีคู่นอนหลายคน การมีลูกมาก การสูบบุหรี่ และสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอสด์)
อาการ
   โดยทั่วไปในระยะแรก จะไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่ในระยะต่อมาผู้ป่วยจะพบ
1.         ตกขาวหรือมีเลือดออก ผิดปกติ ทางช่องคลอด
2.         ตรวจพบแผลหรือก้อนที่ปากมดลูก
การวินิจฉัย
1.         การตรวจแปบสเมีย (Pap Smear)
2.         การตรวจชิ้นเนื้อ
การรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกอาจรักษาให้หายขาดได้เมื่อตรวจพบ โรคระยะแรก วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายไป ได้แก่
1.         การผ่าตัด
2.         การใส่แร่
3.         การฉายแสง
4.         เคมีบำบัด
การป้องกัน
สามารถป้องกันได้โดย
1.         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยง
2.         ค้นหาการติดเชื้อ เอชพีวี และมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจแปปสเมีย

ที่มาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น