วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะเร็งตับ


มะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทย มะเร็งชนิดมีความรุนแรงและรักษาอยาก จึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย
สาเหตุ
โรคมะเร็งตับที่พบในคนไทยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวของ กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและชีชนิดเรื้อรัง รวมทั้งโรคตับแข็งจาการดื่มแอลกอฮอล์ และโรคไขมันสะสมในตับ
1.         ไวรัสตับอักเสบบี
2.         ไวรัสตับอักเสบชี
3.         แอลกอฮอร์
4.         แอลฟาทอกชิน
5.         ตับแข็ง
อาการ
1.         เริ่มต้นด้วยอาการเบื่ออาหารแน่นท้องท้องผูก
2.         อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และมีไข้ต่ำ
3.         ปวดหรือเสียดชายโครง ด้านขวา อาจคลำก้อนได้
4.         ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโตและบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง
วินิจฉัย
การตรวจ และรักษาโรคมะเร็งตับตั้งแต่ระยะแรกจะได้ผลดี การวินิจฉัย ได้แก่
1.         การตรวจหาระดับแอลฟาฟีโตโปรตีนในเลือด
2.         การใช้เครื่องมือพิเศษได้แก่อัลตราซาวด์ เครื่องภาพอวัยวะด้วยรังสีไอโซโทป และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
3.         การดูลักษณะของเซลล์ ด้วยการเจาะเอาเนื้อตับมาตรวจ
การรักษา
1.         โดยการผ่าตัด
2.         การฉีดยาเข้าก้อนมะเร็งโดยตรง ในมะเร็งระยะเริ่มแรก
3.         การฉีดยาเคมี หรือสารอุดตันเข้าเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง
4.         การใช้ยาเคมีส่วนใหญ่รักษา เพื่อบรรเทาอาการ
การป้องกัน
1.         ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ
2.         ป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.         ปรับเปลี่ยนพฤติกรรเพื่อสุขภาพ
4.         รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
5.         รับประทานผัก ผลไม้สด เป็นประจำ
6.         เลิกบุหรี่
7.         เลิกสุรา
8.         เลิกเคี้ยวหมาก
ที่มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น