วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เอกสารของบริษัท

 ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน(FDA)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
ใน GMP ระดับดีมาก 

งานวิจัยได้รับรางวัลชนะเลิศ อับดับที่ 1 IRPUSS 51
คลับผู้นำทางการค้าสเปน  นครแมดริด   ประเทศสเปน ( TRADE  LEADERS CLUB )  มอบรางวัลเกียรติยศ  International Golden Award  For  Commercial  Prestige  ประจำปี  2011 ให้แก่บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดกุดามิ) โดยคุณอัศวิน  วัฒนปราโมทย์  กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด จะเดินทางไปรับรางวัล ณ  นครแมดริด  ประเทศสเปน  ในวันที่ 6 มิถุนายน  2554

              เนื่องในวาระครบรอบ  40 ปีของการก่อตั้งคลับผู้นำทางการค้า   ในวาระนี้ทางคณะกรรมการคลับผู้นำทางการค้า   ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกผู้ประกอบการ  โดยร่วมกับหอการค้านครแมดริด  ประเทศสเปน  และสมาชิกทั่วโลกจำนวนกว่า 7,000 ราย  จาก 112 ประเทศ เพื่อคัดสรรมอบรางวัล  International Golden Award  For  Commercial  Prestige ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะกิจกรรมได้มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และหรือการบริการที่โดดเด่น

              ขอแสดงความยินดีกับบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  นับเป็นความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกและประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น