วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รู้หรือไม่...อายุขยะมากกว่าอายุคน


"รู้หรือไม่...อายุขยะมากกว่าอายุคน" ในแต่ละวันมนุษย์ทุกคนล้วนก่อให้เกิดขยะแก่โลกใบนี้ 
แล้วขยะแต่ละประเภทมีอายุเท่าไหร่กันนะ 
ก่อนที่เราจะทิ้ง คิดสักนิด เพื่อลดขยะล้นโลก ลดมลพิษ 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ Cr.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น