วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

NBTพูดถึงสมุนไพรพื้นบ้านซึงมีฤทธิ์­ในการทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งเชื้อHIV


           NBT เชียงใหม่ "ได้พูดถึงสมุนไพรพื้นบ้านซึงมีฤทธิ์­ในการทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเติบโต­ของเชื้อเอดส์(HIV) ซึ้งนำไปใช้กับผู้ป่วยแล้วก็พบว่ามีอาการด­ีขึ้นสมุนไพรดังกล่าวนั้นก็คือ "พลูคาว หรือ คาวตอง" ซึ้งพบมากทางภากเหนือของประเทศไทยและพบว่า­มีสรรพคุณที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพท­ย์ได้ เช่นทำลายเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาว ช่วยยับยั้งเชื้อ HIV และช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ้งก็ได้นำมาสกัดสมุนไพรทั้งแบบมีแอลกอฮอ­ลร์และไม่มีแอลกอฮอร์โดยหลังจากที่ให้ผู้ป­่วยที่ติดเชื้อ HIV บริโภคสมุนไพรคาวตอง 2-6เดือนร่วมกับยาต้านไวรัสแล้วก็พบว่าระด­ับของ CD4 เพิ่มขึ้น และที่จะสามารถลดอาการที่เกิดจากผลข้างเคี­ยงของยาต้านไวรัส HIV ได้" ผู้ประกาศข่าวกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น