วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดวิสัยทัศน์ "อัศวิน วัฒนปราโมทย์ "

เปิดวิสัยทัศน์ "อัศวิน  วัฒนปราโมทย์ "
กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ  บริษัท โดกุดามิ เอเซีย จำกัด
เอกบุรุษแห่งวงการสมุนไพรไทย  ผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินภูมิปัญญาคนไทย
ด้วยเป้าหมายการนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ สุขภาพคนไทย และคนทั่วโลก
รวมทั้งความยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลกให้กับปรเทศไทย


                 
                  สองมือของคนชื่อ "อัศวิน  วัฒนปราโมทย์ " บุรุษผู้เคยมีอาชีพสื่อสารมวลชน แต่วันนี้ชื่อของ"อัศวิน วัฒนปราโมทย์"  ชื่อของ  "บริษัท โดกุดามิ เอเซีย จำกัด"  และชื่อของโรงงานผลิต  "โพรแลค"  ที่ภาคเหนือของประเทศไทย   ทั้งหมดเกิดจากมันสมอง   เขาปั้นทุกแบรนด์  ขึ้นมาเพื่อประเทศไทย และชาวโลก

                 "อัศวิน"   ในฐานะที่ทำธุรกิจอยู่ในแวดวงระบบขายตรง   เล่าให้ฟังว่าวันนี้มันแตกต่าง กว่าเมื่อหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา   เพราะโลกมันแคบลงด้วยระบบการสือสารข้อมูล  ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารได้หลากหลายทาง  อะไรที่เคลือบแคลงก็แสวงหาข้อมูล   ข้อเท็จจริงได้ง่ายขึ้น การทำธุรกิจระบบขายตรงจึงเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น  เพราะใครจะมาหลอกลวง  ผู้บริโภคเหมือนเดินนั้นมันไม่ง่าย


                 "ผมดีใจที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในหนทางที่ว่านี้   เพราะจะทำให้กลไกในธุรกิจขายตรง  เอื้อประโยชน์อันปราศจากการให้ข้อมูลที่บอดเบีอนมันไม่เหมือนเดิม  แต่เชื่อว่าจะต้องดีขึ้นเรื่อยไป   เพราะสินค้าหากไม่ดีจริงหรือดี   แต่คุยโม้โอ้อวด  หวังแต่การขายโกยเงินตามกระแส   มันจะค่อย ๆ  หมดไปจากระบบ   เพราะผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ได้ง่ายขึ้น "

                 อีกประการหนึ่ง  กฎระเบียบของทางการราชการก็รัดกุมมากขึ้น  เอาจริงจังมากขึ้นกับการหลอกลวง  โอ้อวดเกินจริง   สินค้าไม่มีคุณภาพการแอบแฝงล่อลวงฉ้อโกงในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อคนทำงานในระบบจะค่อยๆหมดไป สินค้าที่จะขายได้ต้องดีสมราคา มีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป การวิจัยและพัฒนา  ต้องมีเพื่อนเป็นหลักพิจารณาให้แก่ผู้บริโภค  มันจะยั่งยืนไปเอง  เพราะหลายสิ่งจะประกอบกัน อาทิ  ผู้ผลิต  ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  คนขายมีจรรยาบรรณ  มีคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจไม่ค้ากำไรเกินควร  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  และที่สำคัญต้องให้สมาชิกที่เป็นนักขาย  นักการตลาด  หรือตัวแทนในระบบอยู่ได้ด้วยดี  มีศักดิ์ศรี  บริษัทผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล  สิ่งเหล่านี้จะต้องประกอบกันหมด  ถึงจะให้ระบบธุรกิจขายตรงยั่งยืนถาวรอย่างสง่าผ่าเผย
    
                ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  รัฐต้องจริงใจในการสนับสนุนธุรกิจขายตรง  มีกรอบระเบียบชัดเจนที่ปฎิบัติตามได้   ประเทศเราเป็นประเทศการค้าเสรี   หากรัฐมองว่าธุรกิจขายตรงเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจตลาด ก็สมควรสนับสนุนบนพื้นฐานของกรอบกฎหมายและอย่าเหมารวม น้ำดี น้ำเสีย  ต้องแยกกัน  ไม่ไช่ว่าบริษัทข้ามชาติ   บริษัทใหญ่ ๆ   เท่านั้นที่เป็นน้ำดี   หากไม่เกิดมาเล็กก่อน  จะใหญ่ขิ้นได้อย่างไรคงไม่มีใครเกิดมาใหญ่  หรือใหญ่มาตั้งแต่เกิด  ลองพิจารณาดูขนาดธุรกิจของตนเองตอนตั้งใหม่   เทียบกับปัจจุบันก็จะห็นได้มันเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้  เพราะนั้นรัฐต้องให้สนับสนุนเท่าเทียมกัน


ขอบคุณที่มาจาก หนังสือเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น